SPOLUPRÁCE S MENSOU ČR

23.06.2015 11:45

MŠ Čakovice I od června 2015 navázala spolupráci s Mensou ČR. Na základě mnoha školení, které absolvovaly dvě učitelky z MŠ (Kateřina Ježková, Martina Buderová), jsme získaly certifikát "NTC systém učení" a staly jsme se školkou, která může spolupracovat s Mensou. Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé České republice, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti apod.

V rámci začínající spolupráce začne touto metodou (NTC systém učení) pracovat od září 2015 třída VEVEREK, kterou povede  Bc.Kateřina Ježková.  Od školního roku 2016/2017 by pak dále touto metodou pracovaly i další třídy. Metoda NTC systém učení se opírá o rozvoj intelektových schopností dětí a identifikaci nadání. Podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku (od motorických cvičení přes učení abstraktních symbolů, jejich třídění, tvoření asociací až po enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení). Všechny děti zapojené do tohoto programu mají šanci zvýšit svůj intelektový potenciál a tím i zvýšit prostor pro své úspěšné uplatnění. 

Bližší informace o Mense i o metodě najdete na webové stránce www.deti.mensa.cz, jehož zřizovatelem je Mensa ČR. Tento webový portál je určený nejen pro nadané děti, ale také pro jejich učitele, rodiče a pro všechny, které problematika práce s nadanými dětmi zajímá.

Garantem se za MŠ Čakovice I stala Bc. Kateřina Ježková. Pokud budou mít rodiče zájem o další informace, získají je od paní učitelky, v předem avizovaných hodinách od října 2015.


—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661