Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program – Rok v mateřské škole

 

Charakteristika programu

 • Východiskem pro zpracování školního vzdělávacího programu naší mateřské školy byl Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 • Filozofií naší mateřské školy je ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost dětí předškolního věku tak, aby byly dobře připraveny pro život, aby od nás odcházely samostatné, tvořivé, s novými poznatky o člověku, světě, přírodě, životě kolem sebe, citlivé, schopny vzájemné pomoci, tolerance, spolupráce a empatie
 • V našem programu respektujeme pojetí dítěte, jeho práva
 • Zaměřujeme se na individuální přístup ke každému dítěti, snažíme se poskytovat širokou nabídku činností podle jejich zájmu, schopností a dovedností, estetické prostředí a cílené působení
 • Mateřská škola se také soustředí na podporu zdraví dětí, neboť zdraví je pocit pohody, souladu a harmonie, a proto je cílem pedagogů položit základy ke správnému chápání zdraví již u dětí předškolního věku.

ŠVP MŠ i výchovně vzdělávací práce učitelek vychází z upraveného, rozpracovaného a na místní podmínky přizpůsobeného vzdělávacího programu:  „Rok v mateřské škole“

ŠVP MŠ je členěn do pěti oblastí:

 • Biologická
 • Psychologická
 • Sociálně-kulturní
 • Interpersonální
 • Environmentální

Roční téma: Rok v mateřské škole

Podtémata:

 • Září – Kdo přišel do školy
 • Říjen – Sklízíme plody podzimu
 • Listopad – Když padá listí
 • Prosinec – Vánoční tajemství
 • Leden – Paní zima jede
 • Únor – Objevujeme svět kolem nás
 • Březen – Jak se rodí jaro
 • Duben – Moje zvířátko – kde má domov
 • Květen – Když všechno kvete
 • Červen – Děti a naše zem

Podtémata jsou zpracována na celý rok a jsou doplňována tématy, která si učitelky vybírají společně s dětmi, dle jejich zájmu a potřeb. Dílčí cíle plánují učitelky na základě cílů ročního plánu tak, aby byly v souladu se ŠVP MŠ.


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661