Co by měly děti umět při nástupu do základní školy dle PhDr. Ivany Halíkové

Co by měly děti umět při nástupu do základní školy dle PhDr. Ivany Halíkové

 

Nástup do základní školy – 6 let

 

 

Motorika

Hrubá motorika: jistě stojí na jedné noze, skáče na jedné noze s jistotou, jezdí na kole bez opory, začíná lyžovat, počátky skákání přes švihadlo

Jemná motorika: správně drží tužku, rádo kreslí, staví složité stavby z lega, atd.

Kresba: postava člověka se všemi částmi těla, kreslí obrázky, vypráví o nich, kreslí dominantní rukou, reprodukuje správně řadu geometrických tvarů

Řeč

Obsahová stránka: vyjadřuje se ve větách a jednoduchých souvětích, konverzuje, vypráví děj, vypráví o rodině

Formální stránka: vyslovuje správně všechny hlásky, artikuluje, mluví gramaticky správně

Sebeobsluha

Oblékaní: zcela samostatný, zapíná zipy, knoflíky, váže tkaničky

Stravování: jí samostatně celým příborem

Udržování čistoty: má hygienické návyky, je samostatné při použití WC

Zaměstnání

Soustředění: vydrží pracovat 15 minut, i když okolo není úplný klid, úkoly ho těší, má zájem o kladný výsledek, odolává únavě

Pravidla: dodržuje pravidla při hře i zaměstnání, vyžaduje pravidla i od druhých, pravidla dodrží, i když není přímá kontrola

Sociální oblast

Rodina:respektuje strukturu rodiny, neskáče do řeči, nebojí se setkání s cizími lidmi, ale zná pravidla bezpečnosti při setkání s nimi

Přijetí pravidel: podřizuje se pokynům dospělých, chápe jejich nutnost, odloží bezprostřední přání, ovládne své emoce

Kontakty s vrstevníky: hraje si s dětmi, kooperuje s nimi

Rozumový vývoj

Všeobecná orientovanost: zná svou adresu, jména a povolání rodičů, své nacionále, počítá do deseti, sčítá a odčítá do 5, zná několik písmen a číslic, zná většinu zvířat /mláďat/ a barev, pozná geometrické tvary /kruh, čtverec, trojúhelník/, zná ovoce a zeleninu, orientuje se – pravý, levý

Percepční znalost: sluchová – pozná hlásku na začátku a konci slova, vytleská slovo po slabikách, zraková – rozlišuje útvary lišící se v detailu nebo otočením

Logika: chápe vztahy /malý, menší, nejmenší/, chápe příčinu a následek, dovede najít společné a rozdílné znaky předmětů, dovede sdružovat předměty do skupin podle zadaných kritérií

 

PhDr. Ivana Halíková

Psychologické poradenství a diagnostika

Ivana1-psychologie@seznam.cz


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661