Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

27.06.2017 10:15Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou ČR


 

Naše MŠ spolupracuje s Mensou ČR již druhým rokem.
V prvním roce spolupráce s metodou NTC systém učení začala pracovat
jedna třída, třída Veverek. Po kladné odezvě jak rodičů, tak i dětí jsme se
rozhodli, že v letošním školním roce začne s touto metodou pracovat i
další třída, třída Žabiček. Paní učitelky s obou tříd spolu vzájemně
komunikují, spolupracují, sdělují si své poznatky s touto metodou a také
chodí na vzájemné náslechy, aby se obohatily o další náměty činností
z této metody.

Na začátku školního roku 2016/2017 jsme opět uskutečnili "Úvodní
schůzku s rodiči", kde jsme nové rodiče informovali o naší spolupráci
s Mensou. Seznámily jsme je s metodou NTC systém učení, se vznikem
metody a jejím smyslem. Také jsme jim pověděli konkrétní příklady činností,
které jsme s dětmi již v minulém školním roce dělali a na které
bychom rádi navázali. Mile nás potěšilo, když rodiče z minulého školního
roku nám dali zpětnou vazbu a na schůzce pověděli novým rodičům své poznatky,
zkušenosti a hlavně zážitky, které s dětmi zažili (děti doma neustále
povídali o vlajkách, samy si vyhledávaly nové a učily se je apod.). Rodiče byli
z metody nadšení a byli rádi, že na ni v letošním roce navážeme.
V neposlední řadě jsme rodiče seznámili s nástěnkou, kterou jsme již
také vytvořili a prostřednictvím které je budeme i nadále informovat o
aktuálních akcích pořádaných Mensou, o kurzech pro rodiče, logické olympiádě apod.
Také jsme pokračovali v "Úkolech pro chytré hlavičky", které jsme
v průběhu roku rodičům a hlavně jejich dětem na nástěnku dávali.

Příklady činností ve třídě Veverek a Žabiček (věková kategorie 4 - 7
let)

S dětmi pravidelně zařazujeme do výuky tyto činnosti:

Ø  Motorická cvičení - klademe velký
důraz na každodenní pohybové aktivity. Jak jistě víme, pohyb a cvičení je pro
dítě nesmírně důležitý. Jak pro jeho fyzický rozvoj, tak pro vytváření nových
nervových spojení (synapsí). Proto s dětmi pravidelně provádíme cvičení na
rozvoj rovnováhy (chůze po čáře, po laně, na chůdách, balancování), překážkové
dráhy, skákání panáka, skákání přes gumu, skákání přes švihadlo, na trampolíně,
cvičení s hudbou, se stuhami, s padákem a mnoho dalšího. Po každém cvičení
pak zařazujeme relaxaci, aby se děti naučili být v klidu a chvíli
odpočívat. V letošním roce jsme absolvovaly "Kurz jógy pro děti", kterou
také rádi začleňujeme do výuky.

Ø  Cvičení na rozvoj akomodace oka -
nejoblíbenější jsou cvičení a hry s míčem (kutálení ve dvojicích, házení +
chytání míče ve dvojících, posílání míče v kruhu, driblování míče o zem,
házení + chytání nad hlavou, hod míčem do koše a spoustu pohybových a
závodivých her s míčem).

Ø  Konstruktivní činnosti a hry -
konstruktivní činnosti jsou nedílnou součástí každodenních her dětí. Rozvíjí
nejen jejich fantazii a představivost, ale také myšlení, řešení složitějších
problémů, jemnou motoriku a manipulaci s předměty. Děti si staví buď podle
předloh, nebo podle sebe.

Ø  Učení abstraktních symbolů - ve třídě
Veverek jsme se s dětmi pustili do učení se vlajek států. U dětí je to
jedna z nejoblíbenějších činností. Děti poznávají jednotlivé vlajky, třídí
podle určitých kritérií, poznávají vlajky podle popisu, hledají společné znaky,
skládají rozstříhané vlajky apod. Vlajky pak dále využíváme k paměťovým
hrám, k procvičení prostorových pojmů, k matematickým představám i
k pohybovým hrám. Ve třídě Žabiček se děti začaly učit značky aut a
symboly dopravních značek.

Ø  Asociace - ve třídě Veverek už děti
přešli k další důležité fázi metody NTC Learning a to k asociacím. Ke
každé zemi si vždy povíme několik zajímavostí a pak se je pomocí obrázků učíme,
přiřazujeme k daným vlajkám apod. S asociacemi jde vymyslet spoustu
činností a her, díky kterým si je děti lépe pamatují.

Ø  Pracovní listy - k procvičení
vlajek a asociací si vytváříme vlastní pracovní listy, které děti dostávají
domů jako "malý úkol". Tyto "úkoly" pak slouží k tomu, aby si doma rodiče
mohli s dětmi opakovat, co všechno jsme se již naučili. Dále pak využíváme
pracovní listy na procvičení logického myšlení, zrakového vnímání,
grafomotoriky apod.

Ø  Hudba - pravidelně zařazujeme do
našich každodenních aktivit. Děti rytmizují písně, rozpoznávají písně podle
melodie, vymýšlí vlastní doprovod na hudební nástroje či hrou na tělo. Naším
cílem je podporovat rozvíjení hudební tvořivosti dětí. Proto necháváme děti,
aby zkusily i samy vymyslet pohyb k naučeným písním apod. Hudbu pak dále
využíváme při cvičení (tanec či improvizovaný pohyb), při odpočívání či
relaxaci (poslech relaxační hudby).

Ø  Hry na zahradě a na procházkách -
prvky z metody samozřejmě zařazujeme i při pobytu venku. Hlavně dbáme na
přirozený pohyb dítěte (chůze, běh, přelézání, skákání...). Děti tedy chodí
pohyblivé lávce, skáčou přes gumu i skákacího panáka, chodí po čáře, po
obrubníku. V neposlední řadě se s dětmi pravidelně na zahradě otáčíme
kolem své osy.

Ø  V průběhu celého dne pak děti
mají k dispozici deskové hry, hlavolamy, puzzle, korálky, pexesa, stolní
hry, magnetické stavebnice, dřevěné stavebnice, modelínu, tekutý písek a mnoho
dalšího.

V letošním školním roce se ve třídě Veverek uskutečnily dva
velké projekty. První projekt "Učíme se
třídit, aneb k čemu jsou barevné kontejnery?"
byl zaměřený na ekologii
a třídění odpadu. Projekt byl motivovaný pohádkou "Jak skřítek Čistílek hledal
pomoc". Ke spolupráci byli přizváni i rodiče, kteří s dětmi hledali a
nosili různé druhy odpadu, které jsme pak dále využili k dalším činnostem.
Druhý projekt "Chemické pokusy, aneb
hokusy pokusy"
byl zaměřený na experimentování a objevování. Děti pokusy
natolik zaujaly, že si je chtěly zkusit i doma s rodiči. Oba rozpracované
projekty můžete najít v dokumentech i v naší fotogalerii.

Ve třídě Žabiček se uskutečnil projekt "Bezpečně na cestě a cestování". Cílem projektu bylo nejen rozvíjet
vědomosti o bezpečnosti a dopravě, ale také poznávání již naučených
abstraktních symbolů a využití těchto znalostí k dalším činnostem. I tento
projekt naleznete rozpracovaný v našich dokumentech.

I nadále pokračujeme v pořizování dalších pomůcek a her pro
rozvoj dětí (např. nové deskové hry, motorické pomůcky - "točidlo", "jezdítko",
hlavolamy, stavebnice apod.). Také jsme do naší 
MŠ koupili dva "MAGIC BOXY". Jeho obrovskou výhodou je, že je
přemístitelný, a tudíž si ho můžou půjčovat všechny třídy. Práce s ním nám
umožňuje obohatit výuku o novou formu rozvoje dětí. Děti práce s "magic
boxem" nesmírně baví, jeho ovládání je jednoduché, proto s ním zvládnou
pracovat i mladší děti. Nainstalovali jsme do nich výukové hry zaměřené především
na rozvoj rozumových schopností dětí (např. "Chytré dítě", "Matematika pro MŠ",
"IQ...). Děti si plněním úkolů rozvíjí paměť, logické myšlení a uvažování,
matematické představy, postřeh, prostorovou orientaci, zrakové a sluchové
vnímání a také učení se řešení problémů.

V roce 2017/2018 plánujeme rozšířit tuto metodu do dalších tříd
a také poslat na školení "Mensa NTC pro školky" více učitelek. V letošním
roce byla na školení poslána paní učitelka ze třídy Žabiček, která již touto
metodou s dětmi pracuje. Také bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo na
podzim roku 2017 uskutečnit besedu s rodiči se členem Mensy ČR.

Bc. Kateřina Ježková, garant spolupráce s Mensou ČR za MŠ Čakovice I

Mgr. Bc. Martina Buderová, ředitelka školy

  

—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661