Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

23.06.2016 09:07

MŠ Čakovice I, Něvská 830/11, 196 00 Praha 9 – Čakovice

 

 

Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou ČR

Naše MŠ začala s touto metodou pracovat již v minulém školním roce v průběhu absolvování jednotlivých školení „Mensa NTC pro školy“. Už po prvním školení jsme začali obohacovat výuku o rotaci, motorická a rovnovážná cvičení. Mile nás potěšilo zjištění, že cvičení a hry s míčem, které jsme s dětmi dělali i před školením, je pro ně velmi důležité (hlavně pro akomodaci oka). Dále jsme se zaměřili na častější procházky po okolí MŠ, cíleně jsme vyhledávali obrubníky pro cvičení rovnováhy a hlavně jsme kladli větší důraz na přirozené pohyby při pobytu venku. Bylo zajímavé sledovat, jak běžné a nám známé pohyby z dětství, dělají dnešním dětem problém (např. skákání panáka či skákání přes gumu). V neposlední řadě jsme se hravou formou učili abstraktní symboly – značky aut, které jsme pak procvičovali nejen ve třídě, ale i při vycházkách. Mile nás potěšil zájem dětí o abstraktní symboly, a proto jsme se pokusili metodu NTC systém učení zařadit do každodenních aktivit.

 

Po absolvování všech školení a po domluvě s paní Fořtíkovou jsme se rozhodli, že s touto metodou začne cíleně pracovat od školního roku 2015/2016 jedna třída – třída Veverek. Jedná se o třídu heterogenní s počtem 28 dětí. Jsou zde děti ve věku od 3 do 7 let. Je to pilotní třída, ve které proškolené paní učitelky navázaly na aktivity, které s dětmi dělaly již v průběhu absolvování školení. Každodenně zařazují do výuky prvky z NTC systému učení. Zároveň si zaznamenávají veškeré činnosti, materiály a pomůcky a vytváří si „metodický zásobník“. Tyto podklady pak budou sloužit jako inspirace pro další učitelky z MŠ, které začnou touto metodou také pracovat.

 

Na začátku školního roku 2015/2016 jsme uskutečnili „Úvodní schůzku s rodiči“, kde jsme rodiče informovali o spolupráci s Mensou ČR, která je i zveřejněná na našich webových stránkách. Seznámili jsme je s metodou NTC systém učení, kterou realizujeme v rámci výuky s dětmi. Rodiče jsme podrobně seznámili se vznikem metody a především s jejím smyslem. Vysvětlili jsme jim jednotlivé fáze z NTC systému učení a seznámili je s konkrétními příklady. Rodičům jsme také ukázali a doporučili vhodnou odbornou literaturu, ve které mohou najít bližší informace o rozvoji intelektových schopností jejich dětí, rozvoji myšlení apod. (např. „IQ dítěte – výzva pro rodiče“). V neposlední řadě jsme jim ukázali některé vynikající hry a pomůcky, které jsme k metodě nakoupili. Rodiče si je mohli prohlédnout a samozřejmě i vyzkoušet.

Následně jsme vytvořili nástěnku pro rodiče v šatně třídy, kterou jsme nazvali „Mensa – chytré hlavičky“. Prostřednictvím této nástěnky informujeme rodiče o aktuálních akcích pořádaných Mensou, kurzech pro rodiče, vyvěšujeme zde i články o Mense, o rozvoji nadání dětí apod. Také zde pravidelně vyvěšujeme „Úkoly pro chytré hlavičky“, v rámci kterých se rodiče spolu s dětmi podílí na činnostech, které následně děláme. Sbírají s dětmi přírodniny při společných procházkách, vyhledávají obrázky k zemím, o kterých si budeme povídat, opakují si společně s dítětem abstraktní symboly, které jsme se naučili apod.

V roce 2016/2017 plánujeme s touto metodou začít pracovat i v dalších třídách MŠ.

 

 

 

 

 

Název kurzu

Datum

Jména proškolených učitelek

Mensa NTC pro školky I.

02. 2. 2015

Bc. Kateřina Ježková,
Mgr. Martina Buderová

Mensa NTC pro školky II.

27. 4. 2015

Bc. Kateřina Ježková,
Mgr. Martina Buderová

Mensa NTC pro školky III.

29. 5. 2015

Bc. Kateřina Ježková,
Mgr. Martina Buderová

 

Zpracovala:  Bc.Kateřina Ježková, učitelka MŠ (vedoucí spolupráce s Mensou ČR)

Mgr.Bc. Martina Buderová, ředitelka školy

 

V Praze dne 13.06.2016

 

 

—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661