Továrna na sny - hodnocení

04.04.2018 09:29

Továrna na sny

Charakteristika projektu:

hlavním cílem bylo probudit zájem o polytechnické vzdělávání a rozvoj technického myšlení již v předškolním věku. Seznámení se základními materiály, ze kterých se dětem známé předměty vyrábějí, jejich vzhledem a vlastnostmi. Snaha o přiblížení jednoduchých výrobních procesů, aby děti pochopily, že každý výrobek, se kterým se setkávají v každodenním životě, musel někdo vymyslet a vyrobit. Dalším cílem byl rozvoj manuální zručnosti dětí a získávání správných pracovních návyků, seznámení s hlavními zásadami bezpečnosti při zacházení s některými materiály a pracovními pomůckami.

Očekávané výstupy:

- mít základní poznatky o materiálech, které nás obklopují

- poznávat technické prostředí a jeho vývoj

- vnímat svět jako rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý

- poznávat a rozlišovat druhy materiálů - zrakem, hmatem

- rozlišovat a pojmenovávat barvy a barevné odstíny

 - rozlišovat a pojmenovávat tvary

- být ohleduplný ke druhému a umět ocenit jeho práci

- získávání základních dovedností a návyků při práci s materiály

-osvojení si kladného vztahu k práci

-orientace v různých oborech lidské činnosti

- seznámení se zásadami bezpečnosti při manipulaci a práci s těmito materiály

-osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život

- spolupracovat ve skupině

- využívat tvořivé postupy, rozvíjet fantazii a představivost

-rozvoj slovní zásoby - přídavná jména

-vytvářet aktivní vztah k tvorbě a ochraně životního prostředí

-samostatné stříhání

-sestavování jednoduchých i složitějších obrazců

-vážit si lidské práce a umět ji ocenit

-koordinace ruky a oka

 

Časový rozsah: 1 týden

Věková skupina: 3-7 let

K projektu továrna na sny nás inspirovalo:

Vymýšlení příběhu o továrně na růžové slony

Rozhovory o lidské práci a profesích

Poznávání a seznamování se s jednotlivými materiály - dřevo, kov, papír, sklo, plast, textil

Výtvarná hra s materiály a tvary

Tvořivé hry - na opraváře, na truhláře, na automechaniky

Prohlížení encyklopedií

Rozlišování materiálů zrakem, hmatem

Pohybové činnosti - zacházení s jednoduchým nářadím, pantomima - profese, překážková dráha, orientace v prostoru

Motivace:

příběh o růžovém slonovi, poslech písně - Ten dělá to a ten zas tohle, výtvarná hra

Organizace:

ve třídě - frontálně, skupinově, u stolků, v herně

Projekt byl zahájen vymýšlením příběhu o růžovém slonovi, který děti velmi zaujal a toužily se seznámit s prostředím továrny. Jak to vypadá v továrně jsme si ukázali na digitální prezentaci, kde děti viděly, jak to vypadá v továrně na pneumatiky, na léky a v automobilce. Pak už nám nic nebránilo, abychom si nějakou továrnu ztvárnili. Pomohla nám k tomu výtvarná hra s materiály i tvary. Využili a recyklovali jsme materiály, které jsme našli v našich výtvarných zásobách. Při hře jsme se seznámili s některými materiály - dřevo, plast, látka, papír, které jsme všechny využili pro zhotovení naší továrny, děti se naučily je poznat, pojmenovat a použít. Vznikla tak velká koláž, kterou jsme se pochlubili rodičům.

Dále jsme procvičovali poznávání a rozlišování materiálů při několika didaktických hrách - doplňování plánů, lovení z rybníka, kouzelná skříňka, obchody.

Děti se naučily co, která profese využívá ke své práci, jak správně zacházet s jednotlivými pracovními nástroji, napodobovaly pantomimicky známé profese. Na závěr týdne si každý vyrobil svůj vlastní vzorníček materiálů.

Závěr:

Děti se seznámily a naučily poznávat základní materiály - dřevo, kov, plast, textil, papír, sklo. Znají jejich vlastnosti i základní využití. Měly možnost se seznámit se základními pracovními postupy, s bezpečností při práci. Vytvořily si vzorníček materiálů a formou výtvarné hry zhotovily koláž továrny na sny. Rozvinuly si slovní zásobu, lépe poznaly své kamarády.

Hodnocení projektu:

 
Děti byly projektem nadšené, všech úkolů se ujímaly s udivujícím nadšením, výtvarná hra je velice zaujala a samy přicházely s novými nápady. Po týdnu projektu poznávaly i nejmladší děti bezpečně základní materiály. Aktivně se zapojovaly do tvořivých, rozumových i pohybových činností. Líbil se nám přístup starších dětí, které ochotně a bez vyzvání pomáhaly mladším kamarádům s náročnějšími činnostmi.

Problémy dělaly mladším dětem úkoly, kde musely ukázat svou obratnost. Některým dětem dělalo problém samostatně dokončit úkol nebo výrobek. Mladší děti se potýkaly s problémem při stříhání a samostatném mluvním projevu. V dalším působení se budeme zaměřovat na individuální přístup k těmto dětem.


—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661