Projekt: Třídíme odpad

07.03.2017 13:05

Projekt


 

„Třídíme odpad
– chráníme životní prostředí“

 

 

Třída: Sluníčka

Školní rok: 2016/2017

Vypracovala: Magda Svobodová

 

Cíl:

-          Nenásilnou formou vychovávat děti k péči o životní prostředí prostřednictvím příběhu, obrazového materiálu

-          Třídění odpadu do barevných kontejnerů (zelený – žlutý – modrý)

Úkol:

-          Význam péče o životní prostředí – vysvětlení

-          Přinesení vystřižených obrázků obalů

-          Barevné rozlišení – třídění (formou hry)

Pomůcky:

-          Obrazové laminované karty, kostka

-          Vystřižené obrázky

-          Vybarvené velké kontejnery

-          Lepidlo

Proč?

-          Na zahradě mateřské školy nacházíme obaly od sušenek, noviny, prázdné obaly od pet lahví…Paní učitelky vymyslely krátký příběh „O zahradě, na které si děti nemohly hrát“.

Obsah:

-          Vysvětlení

-          Přinesení obrázků

-          Práce s příběhem

-          Práce s magnetickou obrazovou pomůckou

-          Práce ve skupině

-          Pracovní list

Projekt byl dělen na části:

-          Účel třídění odpadu formou rozhovoru

-          Příběh a práce s ním

-          Přinesení obrázků ke třídění (úkol pro děti)

-          Vybarvení vystřižených kontejnerů

-          Poznat – barevně rozlišit – pojmenovat kontejnery pro tříděný odpad + proč? (zelená – žlutá – modrá)

-          Využití obrazové magnetické pomůcky

-          Hra s barevnou kostkou, která má na bocích obrázky jednotlivých barevných kontejnerů

-          Využití laminovaných magnetických karet (společně x ve skupinách A, B)

-          Přiřazování + lepení obrázků do vybarvených kontejnerů (skupinky)

-          Pracovní list

-          Vyhledávání barevných kontejnerů v okolí MŠ

-          Zhodnocení

Realizace:

Společně:

Děti s paní učitelkou přiřazovaly na magnetickou tabuli kartičky s obrázky k jednotlivým kontejnerům (správně x nesprávně – proč)

Ve skupinách:

a) Na koberci byly rozložené karty různých obalů. Barevné kruhy: modrý – žlutý – zelený. Úkolem dětí – správně umístit kartu do barevného kruhu.

b) Dětem rozdány nevytříděné obrázky. Každá skupina měla určený jeden kontejner.
Úkolem dětí – třídit, přiřadit do svého barevného kontejneru. Obrázky, které z barevného kontejneru děti vyřadily – odpovídaly: PROČ ANO x NE. Společně roztřídění s učitelkou kontrolovaly.

c) U velkých vybarvených kontejnerů (zelený, žlutý a modrý) byly děti rozděleny do 3 skupin. Každá skupinka měla určenou barvu. Pro snazší manipulaci děti lepily na zemi ve třídě. Skupinkám paní učitelka rozdala roztříděné obrázky (vloženy i obrázky z jiné barvy), lepidlo.
Úkolem dětí – do určené barvy lepit správné obrázky a vyřadit ty, co tam nepatří. Učitelka dětem při rozhodování pomáhala vhodnými otázkami. Děti se při práci domlouvaly: proč – jak – kam obrázek nalepí. Spolupracovaly, komunikovaly spolu.

U stolečků:

Děti si rozdaly pracovní list, samostatně zakroužkovaly obrázek, který k barvě kontejneru patří.

Hra: „Kde je nejbližší stanoviště kontejnerů?“ – Úkolem dětí – vyhledat a zopakovat co – kam patří.

Zhodnocení:

V dětech jsme podněcovaly zvídavost, hravost. Dbaly jsme, aby obrazový materiál byl srozumitelný. Jen škoda, že ne všechny děti přinesly obrázky. Bez znalosti barev a přinesení vystřižených obrázků by se projekt nemohl uskutečnit. Děkujeme za pomoc rodičům.

Chraňme životní prostředí!

—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661