Projekt Ekohrátky

09.03.2018 12:46

Školní rok 2017/2018

Mateřská škola ČAKOVICE I

Třída Žabičky

 


Projekt Ekohrátky


 

Věková skupina: 3-7 let

Vypracovaly: Štěpánka Žejdlová a Bc. Martina
Dostálová

Časový rozsah: 1 týden

Cílem tohoto projektu bude rozvinutí zájmu o přírodu u dětí a o to, jak ji můžeme
chránit. Rády bychom děti seznámily se smyslem třídění odpadu a správného a ohleduplného chování k přírodě. U dětí se budeme snažit vytvořit kladný vztah k
naší planetě. 
 


Pondělí

Cvičení

·        
Rušná část: rozběhání se změnami směru-orientace v prostoru.

·        
Zdravotní cviky - protažení celého těla.

·        
Pohybová hra ,,Nešlápni na broučka" - Děti běhají mezi papírovými broučky a nesmí na ně šlápnout. Obměna - skáčeme jako žabky, couváme, apod.

·        
Relaxace v leže na koberci - vydýchání a zklidnění.

Motivace projektu příběhem o Plastožroutech

Byl jednou jeden plastožrout Toníček a plastožroutka Evička, kteří žili ve žlutém kontejneru. Jednoho dne snědl Toníček sáček plný plastových víček a rozbolelo ho bříško. Evička se o něj bála a proto zavolala paní doktorku. Když doktorka Toníčka prohlédla, zjistila, že Toníček snědl i noviny a skleněnou lahev, kterou někdo špatně vytřídil k plastovým víčkům. Doktorka Toníčkovi bříško vyčistila a brzy mu bylo dobře. A co vy děti? Umíte správně třídit odpad?

Práce v kruhu

Děti mají před sebou tři kontejnery, které ráno vyrobili předškoláci z papíru. Každé
dítě si z košíku vybere 1 věc (sklenici, sáček, noviny, krabičku,...) a umístí ho ke správnému kontejneru. Přidá krátký komentář o tom, co je to za věc a z jakého je to materiálu.

Rozhovor s dětmi

·        
Chodíte s rodiči třídit odpad?

·        
Kdo z vás ví, kde máte před domem v ulici kontejnery?

·        
Proč je třídění odpadu tak důležité?

·        
Co se stane se směsným odpadem a co s tříděným?

·        
Co je to recyklace?

·        
Co se dá vyrobit ze starého plastu, papíru,...?

Vycházka do okolí MŠ

Snažíme se najít kontejnery na tříděný odpad a určovat, který z nich je na plast/papír/sklo.

Shrnutí dne

Před obědem si s dětmi zopakujeme, jaké známe základní kontejnery a co do nich
třídíme. Ještě jednou si vysvětlíme pojem recyklace a její význam pro planetu. Děti pochválíme za správné třídění a z aktivitu.


Úterý

Cvičení

Pohybová hra ,,Třídíme plastová víčka" - spolupráce ve 3 družstvech (rozdělení do
družstev podle čísel a barev  1 - barva modrá, 2 - zelená, 3 - barva žlutá).

Děti ve svých družstvech podle dané barvy družstva mají za úkol posbírat do
papírových kelímků co nejvíce víček barvy svého družstva v určitém čase. Za pomoci učitelky proběhne spočítání víček u každého družstva.  Družstvo které nasbíralo nejvíce  víček své barvy, vyhrává.

Rozhovor

Do jaké barvy kontejneru bychom měli správně vyhodit plastová víčka a papírové
kelímky? (děti zařadí  správně: MODRÝ - papír, ŽLUTÝ - plast)

Hlavní činnost

Rozhovor

Učitelka namotivuje činnost tak, že si tu dnes s námi budou povídat Plastožrouti o životním prostředí, abychom je mohli vzít s sebou příští rok na podzim do lesa na procházku a posbírat tolik hub jako jich bylo letos .

Otázky:

·        
Co si představuješ, že je, když se řekne životní prostředí?

·        
Jak můžeme my jako lidé chránit přírodu a živ. prostředí?

Hledání rozdílů na obrazovým materiálu (zdůvodnění).

 

Středa

Cvičení

·        
Rušná část: rozběhání s písničkou + obměny - skáčeme jako žabky, couváme jako rak,
dupeme jako medvěd, běžíme lehce jako srnka.

·        
Zdravotní cviky motivované zvířátky - protažení celého těla.

·        
Překážková dráha ,,Cesta lesem" - rovnovážná chůze po kladince, posilovací  cvičení na lavičce, slalom mezi kuželkami, podlézání a přelézání molitanových překážek.

·        
Relaxace - postupné uvolňování celého těla a prodýchání.

Motivace dne

Kdo vyprávěl doma rodičům o našem projektu Ekohrátky? Povídali jste si o třídění odpadu s rodiči? (odpovědi, postřehy, zážitky a nápady dětí)

Pracovní list Třídění odpadu

Děti si zde procvičí znalost barev kontejnerů na tříděný odpad, schopnost správně
třídit odpad, udržovat čistotu při lepení a jemnou motoriku při stříhání a vykreslování.

Společná instalace hotových pracovních listů

Děti se zapojí tím, že podávají učitelce své obrázky a prohlíží si obrázky kamarádů.
Pro děti je to příjemné zpestření a zakončení činnosti.

Pobyt na školní zahradě

Všímáme si, zda je školní zahrada čistá a kde jsou umístěny odpadkové koše. Upozorníme také na práci školníka, který v naší školce dbá na pořádek na zahradě.

Shrnutí dne

Před obědem si s dětmi zopakujeme, co jsme dělali dopoledne. Pochválíme je za dobře
odvedenou práci a za pomoc při instalaci obrázků na nástěnku. Za odměnu máme pro děti připravené hádanky a doplňovačky o třídění odpadu a přírodě.

Čtvrtek

Hlavní činnost

Rozdání obrázků s odpadovými předměty každému dítěti, každý sám určí, do jaké
barvy kontejneru by daný předmět na obrázku správně vyhodil - položení na barevný kontejner, učitelka postupně přilepuje.

Při odpoledních činnostech vybarvení pastelkami dle své fantazie.

Seznámení s básní k tématu:


"Třídění odpadu"


Třídit
odpad to je hračka,


umí to už
malá Kačka,


máme tady
sběrný dvůr,


sem
odpadky vyhazuj.


S
igelitem neplýtvej,


radši
svoji tašku měj.


Můžeš si
ji uchovati.


když chceš tady dlouho býti.

 

Relaxace

Leh na zem, zavření očí, uvolnění celého těla.

Říkanka s pohybem


"TANČILA MYŠKA, TANČILA"


Tančila
myška, tančila,


až se jí
hlavička točila.


Sedla si,
zdřímla si, ale jen málo,


 poslyšte, děti, co se jí zdálo.


Že se
velká kola točí,


 a že bičem práská kočí.


Na nebi,
že slunko svítí,


 na louce, že roste kvítí.


A v tom
něco uhodilo,


a myšku
to probudilo!


Pátek

Cvičení

·        
Rušná část: Nikdo nesmí stát - učitelka pustí na CD přehrávači písničku a děti běhají
v jednom směru dokola po koberci. Když učitelka písničku vypne, děti si co nejrychleji sednou na koberec. Vše se 3x opakuje.

·        
Zdravotní cviky motivované růstem rostlin-protažení celého těla.

·        
Pohybová hra na tříděný odpad: Děti jsou rozděleny do tří skupin - žlutá, zelená a
modrá. Na znamení, zvednutí stejně barevné kuželky, vybíhá příslušné družstvo a
běhá po kruhu na koberci. Na znamení se vrací zpět na svou značku. Skupiny se střídají.

·        
Relaxace-vydýchání v leže, poslech relaxační hudby.

Motivace dne

Co všechno tvoří přírodu? Lidé, zvířata, rostliny. Práce s demonstračními obrázky.

Klíčení řeřichy

Společně s dětmi dáme naklíčit řeřichu a zahájíme pozorování růstu rostliny. Každé s
dětí má nějaký úkol: příprava květináče, namáčení vaty, setí semínek, úklid pracovní plochy apod.


"Básnička
s pohybem Semínko
"


V zemi malé semínko


spinká jenom malinko.


Když sluníčko zasvítí,


začne pěkně klíčiti.


Klíčí stále výš a výš,


až poupátko uvidíš.

Řazení obrázků Jak roste rostlina

Děti mají před sebou 5 obrázků a mají je seřadit podle toho, jak si myslí, že jde
děj za sebou. Pak si uděláme společnou kontrolu a vše si vysvětlíme tak, aby si děti případné chyby mohly samy opravit.

Pobyt na školní zahradě

Hry s přírodninami - šišky, klacíky, větvičky, kamínky, tráva


Shrnutí dne a zakončení
projektu

S dětmi si zopakujeme, co jsme se za tento týden naučili nového a společně si
prohlédneme vše, co jsme za uplynulý týden vytvořili. Připomeneme dětem, co bylo cílem projektu a zhodnotíme, co z toho jsme splnili. Na závěr si s dětmi
zahrajeme hru: "Najdi broučka".


—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661