Pozvánka na setkání rodičů v rámci projektu - Šablony pro MŠ

13.09.2017 11:53

Vážení rodiče,

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I se v MŠ Čakovice I uskuteční další setkání pro rodiče s lektorem panem Petrem Dostálem. Téma přednášky:  Předškolní věk – nejlepší věk k utváření vztahu dítěte k hudbě a tanci.

 

Přednáška se uskuteční dne 26.9.2017 od 15,45 hod. na zahradě MŠ Čakovice I (v případě špatného počasí – ve třídě Sluníček, budova Mikado) a bude se skládat ze tří částí: teoretické, praktické (ukázka pohybových činností a tanců – děti společně s rodiči) a závěrečné části – čas pro dotazy.

 

Vážení rodiče, velice se na vás a vaše děti těšíme společně s lektorem panem Dostálem.

 

11.9.2017                                                           Mgr. Bc. Martina Buderová, ředitelka školy

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem MŠ Čakovice I šablony, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002534. Dotace je čerpána od 1. 10. 2016 na osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářská pregramotnost, specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, individualizace vzdělávání v MŠ, profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí. Cílem dotace je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661