Pověřenec pro ochranu osobních údajů – GDPR

04.07.2018 10:33

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – GDPR

 

Mgr. Ivan Chytil

Kontakt na pověřence:

Chytil.mann@law-office.cz

 

Shromažďované údaje

Mateřská škola Čakovice I je správcem, který provádí zpracování, uchování, zveřejňování a likvidaci osobních údajů a pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů těchto subjektů:

  1. děti v mateřské škole včetně údajů o jejich zákonných zástupcích – Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  2. zaměstnanci školy.

Jestliže MŠ zpracovává další údaje, které jsou založeny na tom, že jste nám k nim udělili souhlas (např. souhlas se zapojením dítěte do ověřování metody Mensa systém učení, souhlas s poskytnutím e-mailové adresy apod.), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Souhlas můžete odvolat:

  1. Zprávou na e-mail: ms.cakovice@seznam.cz
  2. Listinnou zásilkou na adresu MŠ – Mateřská škola Čakovice I, Něvská 830, 196 00,

Praha 9 – Čakovice

 

—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661