Kouzelná knihovnička klokánka Felixe - projekt

20.12.2017 10:50


Projekt


,,KOUZELNÁ KNIHOVNIČKA KLOKÁNKA FELIXE"

Třída: ŽABIČKY

Doba trvání: 20.- 24. 11. 2017

Věková skupina: 3-7let

Počet dětí: 28

Třídní učitelky: Bc. Martina Dostálová, Štěpánka Žejdlová

Cíle projektu: posilovat
přirozené poznávací city (zájem, zvídavost,
radost z objevování); rozvoj slovní zásoby a podpora komunikačních
dovedností; podpora domlouvat se- spolupracovat ve skupině; podpora zrakového a
sluchového vnímání; poznávat základní barvy; rozvoj orientace v prostoru;
podpora paměti; podpora soustředěnosti; podpora fantazie; správně držet
kresebné náčiní; procvičovat hrubou motoriku; podpora radosti z vlastního
úspěchu; vést děti ke kladnému vztahu ke knihám


ROZVRŽENÍ ČINNOSTÍ:

Pondělí: 20.11.2017

Realizace:

         
při cvičení jsme si zahráli ,, Na barevné
knihovny"-zopakovali jsme si základní barvy (červená, modrá, zelená, žlutá),
práce ve 4 skupinách,(důležitostí bylo, aby si každé dítě zapamatovalo, do jaké
skupiny (barvy) knihovny patří- použili jsme k tomu barevné obruče a
vyrobené knihy z barevného papíru daných barev)

- v kruhu na koberci paní učitelka děti seznámila s týdenním projektem-názvem projektu
(proč se knihovna nazývá kouzelná), jaké činnosti budou následovat k projektu během týdně (např.: návštěva knihovny, výroba knihy...)

- poté se děti vydaly hledat ve třídě klokánka Felixe (loutka z plyše), pravidlem této
hry bylo , že kdo klokn objeví, nesmí prozradit kamarádovi, kde se nachází, ale v tichosti se posadit zpět na místo- na konci hry (všechny děti seděly zpět na místě) některé dítě loutku klokana přineslo k rozhovoru

- společně jsme si
pověděli, co je to kniha, k čemu kniha slouží, kdo knihu píše a kreslí do
ní ilustrace, co obsahuje,...)-motivace loutka klokan z plyše

- paní učitelka dětem představila knihovnu ze dřeva, ve které byly vyrobené miniatury knih z barevného papíru

- po rozhovoru jsme si ji s dětmi ozdobili temperami dle fantazie a polepili ji odstřižky z barevného papíru (proto tedy je kouzelná)

- ostatní děti, které nezdobily knihovnu, nakreslily pastelkami zážitky z rozhovoru s klokanem

-  vždy před odpoledním odpočinkem jsme se seznámili s jednou pohádkou z večerníčků( např.: Štaflík a Špagetka, Říkání o víle Amálce, Rumcajsova loupežnická knížka, Káťa a Škubánek, Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, atd.), kde jsme poznávali a uvědomovali si různé povahové vlastnosti bytostí z pohádek

Pomůcky: barevné obruče, knihy z barevného papíru (červená, žlutá, modrá, zelená), barevné molitanové kruhy, knihovna ze dřeva s miniatury knih z barevného papíru, loutka klokana, ukázky knih (Víla Amálka, O pejskovi a kočičce,...), tempery, odstřižky
z barevného papíru, pastelky, kancelářský papír, knihy s pohádkami

Úterý: 21.11.2017

Realizace:

-   v naší mateřské škole proběhlo po svačině divadelní představení:,, Jak se v pekle kujou pikle

-   poté si paní učitelka s dětmi v kruhu povídala:,, Jaké děti znají pohádky, kde se objevují čerti?"- S čerty nejsou žerty, Z pekla štěstí, Princezna ze mlejna,...

-   děti nakreslily pastelkami obrázek k divadelnímu představení- správné držení kresebného náčiní

Pomůcky: pastelky, papír

Středa: 22.11.2017

Realizace:

-  při ranním cvičení jsme si zacvičili do rytmu hudby z CD přehrávače s knihami z domova či půjčenými z MŠ (podle vzoru pí. uč.)- podpora vést děti ke správnému zacházení s knihami (cviky např.: zvedání nad hlavu a na břicho; kniha na hlavě a
udržet rovnováhu s ní, schovávání knihy za zády, atd.)- po celou dobu cvičení držet knihu pevně v rukou, ABY NESPADLA!

-  v kruhu na koberci jsme si pověděli:,, Jaké znáš pohádky?";, Víš, jak pohádky většinou končí?"- dobro vítězí nad zlem a zároveň nás klokánek Felix s některými novými pohádkami seznámil (např.: Maková panenka, Ferda Mravenec, Křemílek a Vochomůrka,...)

-   poté jako spisovatelé i ilustrátoři jsme si vytvořili svoji vlastní knihu do své knihovny- paní učitelka dětem vytvořila desky a listy knihy, které společně sešila nití, a děti si podle barvy papíru desek vybraly, jaká kniha se jim líbí nejvíce, vymyslely název a nakreslily
k názvu obrázek na žlutý papír-viz výstava v šatně

-  Seznámení s básničkou ,, Klokan"

Chceš-li býti dobrý skokan,

trénuj svaly jako klokan.

Skákej každou volnou chvíli,

jenom nepřepínej síly.

Pomůcky: CD přehrávač, CD s písničkami, knihy s pohádkami, barevné molitanové kruhy, připravené knihy z barevných čtvrtek s různými vzory, pastelky, malé žluté
papíry- tvar obdélník- nákres obrázku ke svému názvu knihy

   Čtvrtek:
23.11.2017

Realizace:

Cvičení:
rušná část: Rozběhání na písničky z pohádek (Mach a Šebestová, ZOO)

zdravotní cviky

soutěž: ,,Princeznička na bále"-Děti se rozdělily do dvou skupin a měly za úkol nanosit zpět do koše všechny míčky (korále). Družstvo, které úkol splnilo jako první, vyhrávalo.

relaxace: Děti ležely na koberci a relaxovaly u klidných pohádkových písniček

Hlavníčinnost

-    na koberci ležely obrázky z večerníčků. Děti měly za úkol najít dvojice
obrázků ze stejných pohádek

-   pohádkové hádanky-učitelka přečetla hádanku, děti měly uhodnout pohádkovou bytost a pak ji najít na obrázcích, které zůstaly na koberci z předešlé činnosti.

-   Princeznička na bále-jednodušší předmatematické představy s míčky. Děti je počítaly, třídily do skupin, určovaly barvy, apod.

-   závěrečný rozhovor o povaze pohádkových bytostí. Děti se snažily porozumět rozdílu mezi dobrem a zlem.

-    návštěva knihovny- U Zámečku, kde si spolu s paní knihovnicí přečetly pohádku,
prohlédly některé knihy a prostory knihovny

Pomůcky:CD přehrávač, míčky, obrázky z večerníčků.

 

Pátek: 24.11.2017

Realizace:

-    při cvičení paní učitelka dětem připravila překážkovou dráhu (,, Cesta do knihovny"), kde překračovaly různé plastové překážky chůzí pozadu

-   v kruhu na koberci jsme si celkovzhodnotili projekt - co se nám povedlo, líbilo, dařilo, jak jsi postupoval při práci?,...

-   na závěr projektu děti zazpívaly píseň klokánkovi Felixovi dle svého výběru a za
odměnu, snahu a správné provedení všech úkolů během celého týdne jim klokánek rozdal papírové pochvaly, které si mohly vybarvit pastelkami dle své fantazie

Pomůcky: barevné molitanové kruhy, plastové překážky, papírové pochvaly, pastelky

 

HODNOCENÍ PROJEKTU

-   dětem se knihy moc povedly a výroba je bavila

-  poslední den projektu děti dostaly pochvalu od klokánka Felixe, kterou si mohly vybarvit pastelkami

-    každý vymyslel svůj název knihy- byl originální a neopakovatelný

-    děti se navzájem podporovaly, respektovaly, snažily se vyjít si navzájem vstříc a umět se společně dohodnout a povzbudit se

-    děti zazpívaly klokánkovi píseň ,,Vyletěl si pyšný drak"

-   děti všechny činnosti vykonávaly velmi aktivně, naplno prožívaly radost a překvapení

-   celkově se projekt povedl lépe, než bylo očekáváno

Hodnocení dětí

,, Bavilo mě, jak jsme hledali klokánka."

,,Líbila se mi, jak jsme vyráběli ty knížky."

,,Nejvíce mě bavilo, jak jsme barvili tu knihovnu."

,,Mně se nejvíce líbilo, jak jsme byli v knihovně."


 


—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661