Chemické pokusy, aneb hokus pokus - zhodnocení projektu

09.06.2017 09:13

PROJEKT

„Chemické pokusy, aneb hokus pokus“

 

 

 

Třída: Veverky
Školní rok: 2016/2017
Vypracovala: Kateřina Ježková

Charakteristika projektu:

V měsíci březnu proběhl ve třídě Veverek projekt zaměřený na environmentální výchovu, tedy na experimenty a pokusy. Cílem projektu bylo vzbudit v dětech zájem o okolní svět, naučit se pozorovat a experimentovat s přírodními materiály a zajímavou cestou se pokusit poodhalit některá tajemství a záhady. Celý projekt byl realizován dvěma formami – pozorováním a pokusem. Samotné pokusy byly pro děti velmi efektivní, protože děti při nich byly aktivní, samy některé pokusy prováděly a díky tomu mohly snáze porozumět přírodním vztahům.  Děti v rámci projektu pozorovaly, zda rostliny potřebují k životu vodu. Zjistily, co se stane, když dáme vajíčko do octa, proč se barvy bojí jaru, zda se může balonek nafouknout bez dechu, jaké látky jsou ve vodě rozpustné, zda květina může změnit svoji barvu a mnoho dalšího. V neposlední řadě jsme si s dětmi vyrobili vlastní krystaly ze soli i lávovou lampu. Vyvrcholením celého projektu byla sopka, která nám za spolupráce dětí ve třídě „vypukla“ a chrlila lávu J Některé pokusy, které jsme s dětmi prováděli, byly následně vystaveny v šatně u naší třídy. Rodiče si je tak mohli kdykoliv prohlédnout. Vystavené pokusy sloužily především pro to, aby se děti pokusily rodičům vlastními slovy vysvětlit, jak jsme dané pokusy prováděli a co jsme následně zjistili.

 

Cíle projektu:

·         Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí

·         Experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů

·         Rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si praktických dovedností přiměřených věku

·         Posilování přirozených poznávacích citů

·         Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou

·         Vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí a jeho rozmanitostech

·         Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

·         Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

·         Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 

Časový rozsah: 1 týden

Věková skupina: 4 – 7 let

Organizace:

Ø  Činnosti byly realizovány ve třídě.

Bezpečnost:

V průběhu realizace pokusů je nutné dbát zvýšené míře na bezpečnost práce! V první řadě je důležité, aby si učitelka každý pokus nejprve důkladně promyslela, sama vyzkoušela a vyhodnotila možná nebezpečí. Poté si vytvořila plán, ve kterém si rozvrhne jednotlivé postupy, záměr a výsledek pokusů. Před každým pokusem je důležité popovídat si s dětmi o tom, na co si dát pozor a co nesmějí dělat. Během samotného pokusu je vhodné to dětem neustále připomínat a některé úkony raději provádět sama (manipulace s horkou vodou, míchání směsí apod.) – děti v tomto případě jsou jen pozorovatelé.

Během pokusů bychom měli dodržovat tyto pravidla:

1. Veškeré pokusy jsou bezpečné a učitelkou vždy řádně ověřené.

2. Děti pokus nikdy neprovádí bez dozoru učitelky.

3. S nebezpečnými předměty (horké, ostré, těžké…) manipuluje pouze učitelka.

4. Pokusy provádíme na vhodných místech (např. pokusy s vodou u stolečků a ne na koberci apod.).

5. V případě rozlití některých látek či rozbití čehokoliv skleněného uklízí střepy vždy učitelka.

6. Během každého pokusu dodržujeme všechny zásady hygieny.

7. Pedagog bere v úvahu zdravotní stav každého dítěte (alergie, ekzémy…).

8. Děti vždy dopředu seznámíme s průběhem každého pokusu.

9. V mateřské škole nikdy při pokusu nepoužíváme žíraviny, kyseliny, oheň, toxické nebo jiné nebezpečné látky.

10. Během pokusů si děti nesmí sahat na obličej, oči ani vlasy a v žádném případě nesmí ochutnávat chemické látky.

11. Po práci si důkladně umyjeme ruce vodou a mýdlem. Zbylé potraviny vyhodíme do odpadu, nádoby od chemikálií dobře uzavřeme a uložíme na místo bez přístupu dětí.

 

Pokus č. 1. „Potřebují rostliny vodu?“

Pomůcky: 2 kelímky, natrhané květiny, voda

Postup: Děti při pobytu venku na školní zahradě natrhají květiny (sedmikrásky, pampelišky…). Poté ve třídě květiny rozdělíme na „půl“. První půlku květin dáme do kelímku s vodou a druhou do prázdného kelímku. Co se s květinami stane?

 

Pokus č. 2. „Gumové vajíčko“

Pomůcky:  2 vajíčka, sklenice, ocet, voda

Postup: Do jedné sklenice nalejeme ocet a vložíme syrové vajíčko. Do druhé sklenice dáme vodu a také vajíčko. Čekáme 3-4 dny. Co se s vajíčky stane?

Princip: S vajíčkem ve vodě se nestane nic. Ale s vajíčkem, které je v octě, se stane toto: Vaječná skořápka se ihned pokryje tisícovkami droboučkých bublinek. Může za to chemická reakce mezi octem a skořápkou. Zatímco skořápka se skládá z uhličitanu vápenatého, ocet obsahuje vodou zředěnou kyselinu octovou. Obě látky spolu velice ochotně reagují, skořápka se rozpouští a jako vedlejší produkt mimo jiné vzniká i plynný oxid uhličitý, jenž se v podobě bublinek usazuje na povrchu vejce. Uvolněné bublinky vajíčko nadnášejí, a tak se může stát, že najednou vyplave až k hladině a bude se kolébat. Rozpouštění skořápky však bude probíhat spíše pozvolna (trvá to přibližně 3 – 4 dny). Při odleptání skořápky octem však blanka zůstane neporušena a bude držet obsah vajíčka pohromadě. Na omak pak bude vajíčko působit gumovým dojmem a bude opravdu velmi pružné.

 

       
       

Pokus č. 3 „Krystaly ze soli nebo z cukru“

Pomůcky:  2 sklenice (stačí menší), bavlnka či provázek, kancelářská spona, lžíce, voda, sůl nebo cukr

Postup:
1. Naplňte dvě sklenice horkou vodou. Do každé vmíchejte asi 6 – 7 lžic soli, dokud se nerozpustí.
2. Sklenice umístěte na teplé místo, kde s nimi již nebudete hýbat a mezi ně položte malý talířek.
3. Ustřihněte si kousek bavlnky, na oba jeho konce připevněte kancelářskou sponu. Každý konec pak vložte do jiné sklenice.
4. Nechte sklenice asi týden stát. Krystaly vyrostou přímo na bavlnce a porostou směrem nad talířek.

Princip: Bavlnka nasákne směs, jak se odpařuje voda. Vše, co na bavlnce zůstane, jsou krystalky soli. Visící krystaly vznikají tak, že směs začne kapat z bavlnky a zároveň se z ní vypařuje voda.

 


Pokus č. 4 „Papírové květy s překvapením“

Pomůcky:  barevný papír, pravítko, nůžky, tužka, miska, voda, překvapení (srdíčko)

Postup:
1. Vystřihněte si čtverec papíru o velikosti 15 x 15 cm. Přeložte papír na polovinu a potom znovu, aby vznikl malý čtvereček.
2. Nakreslete na papír tvar okvětního lístku, který bude mít vnitřní okraj v místě složeného rohu, tak jako na obrázku. Vystřihněte nakreslený tvar.
3. Papír nyní rozložte. Přeložte konečky jednotlivých lístků směrem do středu, k místu, kde se kříží jednotlivá přeložení.
4. Do středu květu pak položte překvapení (např. srdíčko). Přeložte lístky, aby srdíčko zakryly.
5. Naplňte misku vodou a položte květ na jeho hladinu. Co se stane?
6. Můžeme vyrobit více květů z různých druhů papírů a položit je všechny na hladinu. Otevírají se některé rychleji než jiné?

Princip: Vlákna, ze kterých se papír skládá, nasáknou vodou. Tím se objem papíru zvětší a donutí ho rozpínat se. Jak se toto děje, vzniká nepatrný pohyb, který způsobuje, že se květ rozevírá. Různé typy papírů sají vodu v různých rychlostech. Tenký papír, jako je třeba novinový, pohlcuje vodu velmi rychle. To způsobí, že se květ otevře skoro okamžitě. Jiné papíry se vyrábějí ze silnějších vláken, trvá jim to tedy déle, než se do nich voda nasákne.
 

Pokus č. 5 „Proč se barvy bojí jaru?“

Pomůcky:  miska, mléko, potravinářské barvivo, špejle, jar, mletý pepř, voda

Postup:
1. Malou misku naplňte do poloviny mlékem. Potom na dvě různá místa kápněte dvě kapky potravinářského barviva.
2. Ponořte špejli do jaru a dotkněte se hladiny mléka. Co se stane s barvivy poté, co se dostanou do kontaktu s jarem?

Obměna:
1. Malou misku naplňte do poloviny vodou. Potom opatrně nasypte na povrch trochu mletého pepře.
2. Namočte špejli do jaru. Potom se dotkněte špičkou hladiny vody přímo uprostřed.
3. Jak se špejle s jarem dotkne hladiny vody, pozorujte, co udělá pepř. Co se s ním stane?

Princip: Aniontové povrchově aktivní látky obsažené v jaru zmenšují povrchové napětí. Od místa, kde se špejle s jarem dotkla vody, se částice rozestupují a vytlačují rozemleté kousky pepře do stran. Stejně tak vytlačují barvivo, takže se může rozprostřít a smíchat, čímž vznikají zajímavé vzory.

      
 

Pokus č. 6 „Samonafukovací balónky, aneb jak nafouknout balónek bez dechu?“

Pomůcky:  balónek, pet láhev, jedlá soda, trychtýř, ocet

Postup:
1. Do pet láhve nalejeme ocet.
2. Do balónku opatrně nasypeme jedlou sodu.
3. Balónek na sklenici nasadíme tak, aby se při nasazování soda nevysypala.
4. Když je nasazeno, můžeme sodu do octa vysypat a balonek se nafoukne.

Obměna:

Pomůcky: PET láhev s víčkem (500 ml), trychtýř, nafukovací balónek, polévková lžíce, voda, cukr, kvasnice

Postup:
1. Do plastové láhve nasypeme lžíci cukru, nadrobené kvasnice a přilijeme asi 200 ml vlažné vody.
2. Přes hrdlo láhve navlékneme nafukovací balónek.
3. Vzniklou směs mírně promícháme krouživými pohyby lahví a postavíme asi na 15 minut blízko k topení.
4. Pozorujeme, co se bude dít s balónkem.

Pozorování: Postupem času se balónek sám nafoukl díky vznikajícímu oxidu uhličitému.

Princip: Kvasnice reagují s cukrem a vodou za vzniku plynného oxidu uhličitého, který nafoukne balónek. Principu této reakce se hojně využívá v potravinářství při výrobě pečiva z kynutých těst.

Pokus č. 7. „Barevná květina, aneb dokáže květina změnit barvu?“

Pomůcky:  sklenice či pet láhev, bílá květina (např. kopretina, karafiát, chryzantéma…), potravinářské barvivo, voda

Postup:
1. Do nádoby naředíme vodu s potravinářským barvivem a dáme do ní květinu.
2. Postavíme na slunné místo a necháme několik hodin.
3. Barva bude pomalu stoupat žilkami ve stonku vzhůru a obarví bílý květ.
4. Aby byl pokus zajímavější, můžeme si připravit různě barevné roztoky.

Princip: Tak jako člověk, má i rostlina žilky, pomocí kterých se rozvádí voda, aby mohla rostlina růst. Voda vždy stoupá v rostlině od kořenů vzhůru. Voda vstupuje do rostliny stonky, které obsahují tenké trubičky, zvané kapiláry. Proto, když dáme rostlinu do obarvené vody, se nám obarví podle té vody.

 

Pokus č. 8. „Rozpustnost látek“

Pomůcky: misky, polévková lžíce, voda, sůl, cukr, sirup, mouka, olej

Postup:
1. Do misky nalejeme trochu vody a přidáme lžíci soli.
2. Do misky nalejeme trochu vody a přidáme lžíci cukru.  
3. Do misky nalejeme trochu  vody a přidáme lžíci sirupu.
4. Do misky nalejeme trochu vody a přidáme lžíci mouky.
5. Do misky nalejeme trochu vody a přidáme lžíci oleje.
6. Směs vždy promícháme a pozorujeme, která látka se vodě rozpustí a která zůstane nerozpuštěná.

Pozorování: sůl, cukr a sirup se ve vodě dobře rozpustily. Mouka a olej jsou ve vodě prakticky nerozpustné.

Princip: Rozpustnost látek v chemii je vlastnost pevných látek tvořit s kapalinami roztoky. Rozpouštěná látka se rozpouští v rozpouštědle. Nejčastějším rozpouštědlem bývá voda.  Obecně lze rozpustnost látky v daném rozpouštědle a za daných podmínek (teplotytlaku) charakterizovat třemi stupni:

1) dobře rozpustná - rozpouští se bez problémů

2) špatně rozpustná - rozpouští se obtížně

3) nerozpustná - rozpouští se pouze nepatrně nebo se nerozpouští

 

Pokus č. 9. „Lávová lampa“

Pomůcky: pet láhev (500 ml), rostlinný olej, voda, šumivá tableta (např. vitamín C apod.), potravinářské barvivo

Postup:
1. Pet láhev naplníme z 1/3 vodou a pár kapkami potravinářského barviva.
2. Poté do ní nalejeme olej (asi 2/3) a vhodíme šumivou tabletu.
3. Pozorujeme, co se bude dít?
4. Efekt prodloužíme vhozením další šumivé tablety.

Princip: Nejvýznamnějšími složkami šumivých tablet jsou jedlá soda a kyselina citronová. Jedlá soda reaguje jako zásada s kyselinou za vzniku soli, vody a oxidu uhličitého, který se také začne rychle uvolňovat. Oxid uhličitý sebou unáší kapky vody. Po vyprchání oxidu uhličitého kapky vody opět díky větší hustotě klesnou zpět pod hladinu oleje. Výsledkem jsou stoupající a klesající barevné bublinky vody tvořící efekt lávové lampy. A když Vám efekt zmizí, prostě přihoďte další tabletku šumáku.

Pokus č. 10. „Sopka“

Pomůcky: sklenička, modelína, talíř, jar, potravinářské barvivo, polévková lžíce, kávová lžička, kelímek, ocet,

Postup:
1. Skleničku oplácáme kolem dokola modelínou do tvaru kužele – výsledný tvar by měl vypadat jako sopka.
2. V kelímku smícháme 2 velké lžíce jedlé sody, 1 lžičku jaru a potravinářské barvivo.  Můžeme přidat trošku vody, pokud by byla směs moc hustá. Výsledná konzistence by měla být jako „kašička“.
3. Vzniklou směs nalejeme do sopky. K této směsi přilejeme asi 20 ml octa.
4. Pozorujeme průběh reakce.

Pozorování:  Po přidání octa ke směsi červené vody, jaru a jedlé sody okamžitě vznikla syčící pěna. Tato pěna se vylévala ze sopečného kužele a připomínala lávu.

 

Princip: Směs jedlé sody, jaru a červené vody reaguje s octem a při reakci vzniká syčící pěna, která nabývá díky vznikajícímu plynu, jímž je oxid uhličitý.

 

Závěr:

Z dětí se na malou chvíli stali malí objevitelé, kteří si vyzkoušeli pár jednoduchých chemických pokusů či experimentů. Vše samozřejmě za dohledu učitelky. Některé pokusy si děti vyzkoušely samy, jiné zase prováděly společně v rámci skupinové práce a u dalších pokusů se staly především pozorovateli, kteří mají za úkol sledovat, co se stane. Před každým pokusem jsme si pověděli postup, co budeme dělat či pozorovat. Také jsem zjišťovala, zda někdo tuší, co by se u daného pokusu mohlo stát. Děti vždy vymyslely spoustu zajímavých možností, co bychom mohli u pokusu zjistit či objevit. Po důkladném pozorování jsme si ke konci týdne všechny pokusy vyhodnotili a společnou diskusí jsme odhalovali tajemství jednotlivých pokusů. Děti se hravou a nenásilnou formou naučily nejen odhalit některé přírodní zákonitosti či jevy, ale také se u nich probudil zájem o objevování a experimentování. Dětem se „hokusy pokusy“ tolik líbily, že si je chtěly vyzkoušet i doma s rodiči. Proto jsem jednotlivé postupy pokusů sepsala a vystavila na nástěnku v šatně, aby se mohli rodiče inspirovat a daný pokus si doma s dítětem udělat. Některé pokusy byly dokonce i vystaveny v šatně k prohlédnutí. Fotografickou a písemnou dokumentaci máme vyvěšenou 
na webových stránkách třídy.

 

Hodnocení projektu:

Ø  Celý projekt byl u dětí úspěšný. Dětem se „pokusy hokusy“ moc líbily. Dokonce chtěly, abychom v pokusech pokračovaly i nadále.

Ø  Děti se do všech pokusů pustily s velkou chutí, byly zvědavý, jak to dopadne a co zjistíme.

Ø  Děti se naučily nejen pozorovat a zkoumat, ale také objevovat. Všímaly si dokonce i drobných změn při pozorování pokusů (např. Při výrobě krystalků ze soli objevily, že kancelářská spona, která byla ve vodě se solí, zrezivěla mnohem rychleji na rozdíl od spony, která byla jen ve vodě. Nebo vajíčko, které bylo ve sklenici s octem, se zvětšovalo a na chvíli i vyplavalo na hladinu než vajíčko, které bylo ve vodě apod.).

Ø  Některé pokusy byly sice náročnější na přípravu, ale díky tomu, že už byly všechny předem vyzkoušené, jsem nemusela mít strach, že se nepovedou.

Ø  V průběhu celého projektu jsme měli jednotlivé pokusy vystavené na určeném místě – na stolečku u umývárny. Děti si pak samy od sebe chodily v průběhu celého dne sedat ke stolečku a pokusy pozorovaly. Dokonce mezi sebou diskutovaly o výsledcích pokusů. Moc mě to potěšilo, když jsem viděla, že o to mají opravdu zájem.

Ø  Pokus, který děti úplně „pohltil“, byla sopka. Už při výrobě sopky děti povídaly, že by bylo super, kdyby ta sopka chrlila lávu. Když jsem jim pak prozradila, že ji zkusíme vyrobit, byly nadšený. Moc se těšily, jestli se nám to povede. Nakonec se můžete přesvědčit a podívat na přiložené fotografie, na kterých to dobře uvidíte J

 

Ø  Některé děti si dokonce ve volných hrách provedené pokusy zkusily samy od sebe nakreslit (např. květiny ve sklenici s vodou a bez vody, sopku chrlící lávu apod.).

—————

Zpět


Kontakt

 
Mgr. Martina Buderová
ředitelka MŠ
739 016 447
 
Mateřská škola Čakovice I
Něvská 830 196 00
Praha 9 - Čakovice
IČO: 75031370
 
Simona Saňová
zástupkyně ředitelky
603 103 922
 
Ing. Michaela Vintišková
ekonomka MŠ
733 103 119
ekonom.mscakovice@seznam.cz
Úřední hodiny pro rodiče
Po : 7,00 - 13,00hod.
Stř: 13,00 - 16,00hod.

Monika Horáčková
stravování
605 074 598
 
Třídy:
Berušky
Klokánci
Pastelky
Slůňata
Sluníčka
Světlušky
Veverky
Žabičky
283 932 374
266 055 662
283 932 374
266 055 664
283 932 374
266 055 663
283 932 374
266 055 661